Do your own Gantt Chart

March 17th, 2012 by Rolf Erikson

From Wikipedia you can read:A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. Terminal elements and summary elements comprise the work breakdown structure of the project. Some Gantt charts also show the dependency (i.e., precedence network) relationships between activities. Gantt charts can be used to show current schedule status using percent-complete shadings and a vertical "TODAY" line as shown here.

Are you supposed to draw Gantt charts daily, it maybe worth investing in a pre-purchased package otherwise there are possibilities to create your own Gantt charts.
Free Preceden is one variant I have previously written about. Then you get a nice online schedule, or Timeline as they call it, in colour.

Another option, which is currently free, is the variant from Timios. A truly advanced Gantt chart in which also show the dependency. You download their Gantt designs  and can therefore work off-line.

Spread sheet programs are otherwise fine to do Gantt charts in. Templates are available such as Gantt Chart Template for Exel from vertex42. Another is done by Raphael Sedin,who created an excellent template for Gantt in Exel. You can find it here.

Of course you could create your own templates. For Open Office Calc, there is a good description together with a template here that also include project management which is available for download. For Exel, I have previously given an example but you can also read more about it at Microsoft.

Working in the cloud

January 28th, 2010 by Rolf Erikson

If you work in different locations or have more than one computer plus a laptop, which you want to use in different places, it is a bit inconvenient to have files on a disk. Sure there are USB that you can use, but you are not always certain which files you should download.

The alternative is to upload the files in the cloud, ie a server that is accessible from any computer. I have tested different ones and thought Zoho was the best one for me. Mainly I use Zoho docs where I save the current document. Additionally, Zoho has a complete office suite with writing, presentation software and a database.

Although Zoho is complete there are other options, like Google Docs and My Projects. They all have a free version.

Would you like to go even further, there is icloud where you create a virtual machine in cyberspace.

On the project side, there are many options if you’re willing to pay a penny.

You must be able to say NO to succeed!

January 28th, 2010 by Rolf Erikson

No is an important word. It is very important to be able to say no to become successfull. That is what David Maister writes in his book.

I agree. In all activities, including private, it is important to stay focused. Having a strategy and stick to it. Then you have to say NO when it falls outside the policy and strategy. Otherwise you’re not effective. Sure it’s hard to say no to old customers, but I think they appreciate the sincerity in saying that there are others who do this much better.

It’s something to think about. David Maister reading a chapter from his book. Well worth listening to.

Gör det eneklt – även i ditt företagande

February 29th, 2008 by Rolf Erikson

Simplicity kallar Yoshiko en serie bilder som jag hittade på flicr. Jag tror mycket på att man ska göra det så enkelt som möjligt I want to fly!i allt man gör. Enkelhet gör också att man bättre förstår vad som händer och därmed kan man lättare anpassa sig efter situationen.

Detta gäller också företagande. För alla företag är en långsiktig lönsamhet grunden för framgång. Frangångsfaktorer är att det finns en bra bild av hur man når kunden, att produkten/tjänsten fyller ett behov och att det finns pengar i kassan att betala räkningar med.

Det senare kan ibland komma i efterhand, vilket är förödande. Nyetablerade brukar säga att det kommer att ordna sig bara om ….

Det minsta man kan göra är att göre en likviditetsbudget och sedan jämföra utfallen mot budgeten. Gör det enkelt, börja med 6 månader. Använd exel eller motsvarande och gör 14 kolumner. I kolumn 1 skriver ni in- och utbetalningar. Kolumn 2 och 3 används till månad 1, 2 utfall och 3 budget. Kolumn 3 och 4 används för månad 2 osv. Kolumn 14 räknar ut differensen mellan utfall och budget.

Om ni trots allt inte tror att likviditeten spelar roll kan ni lyssna på följande föredrag: (från euducators corner)


Technorati : , , , , , ,

Två viktiga frågor för dem som söker framgång

February 27th, 2008 by Rolf Erikson

Det finns två avgörande frågor för att uppnå framtida förändringar.

- Hur vill du att framtiden skall se ut?

- Vad har fungerat bra?

Frågorna bryggar över dåtid och framtid och utgör stommen i lösningsorienterad coaching (solution focus). Coachingen betonar vikten av att sluta göra sådant som inte fungerar och istället bygga vidare på sådant som fungerar


Technorati : , , , ,

Hitta nya marknadskanaler och öka ditt sälj

February 25th, 2008 by Rolf Erikson

Entreprenörer måste själva dra ett stort lass när det gäller att skapa behov av ens tjänster och produkter. Detta säger Randy Komisar och tillägger att behov skapas inte av Google. Du måste lägga ner stor kraft att övertyga folk om att de kommer att spara pengar genom att utnyttja dina tjänster och produkter. Se följande video om Komisars syn på försäljningskanaler, (från Educators Corner).


Technorati : , , , ,

Det är detta som är skillnaden

February 21st, 2008 by Rolf Erikson

Små saker har betydelse det vet vi. Bli inspirerad av denna indiska film som är ett tydligt exempel på detta. Ja till och med ett exempel på vad samverkan kan göra, men någon måste börja! Förändringar börjar alltid med små saker!


Technorati : , , ,

Var nöjd med dig själv!

February 18th, 2008 by Rolf Erikson

Har ni fastnat för frestelsen att göra om er? Den är inte lätt att värja sig mot. Vi översköljs med information om bättre balans, bättre utseende osv. BBC hade en intressant dokumentär om utseende. Alla vackra flickor med perfekt kropp finns inte. De är alla manipulerade i redigeringsprogram.

Självklart ska man ta vara på chansen att utveckla sig men var går gränsen. Riktigt befriande är det att titta på filmen nedan från Monday Film. Se och tänkt efter!


Technorati : , , , ,

Är din kund en skitstövel?

February 8th, 2008 by Rolf Erikson

De flesta kunder är trevliga att arbeta med, men det finns undantag. Har du en sådan?

Gör testet!

Bob Sutton, författaren till boken “THE NO-ASSHOLE RULE” har utvecklat ett antal frågor som du kan använda när du utvärderar dina kunder. Gör det!


Technorati : , , ,

Ring gratis via WLAN

February 7th, 2008 by Rolf Erikson

I Elektroniktidningen kan man läsa:

Den första svenska Wifi-telefonen, utvecklad av Lund IP Products, finns nu att köpa. Med den går det att ringa billigt eller gratis överallt där det finns wlan.
LIP, Lund IP Products, har lanserat sin första wifi-telefon under namnet LIP TA100. Den kan användas med de flesta IP-operatörers abonnemang tack vare protokollet SIP v2, och kan således användas för gratis eller åtminstone billiga samtal varhelst i världen det finns trådlösa datanät. Varken dator, hörlurar eller kablar behövs

Jag undrar var i utlandet den går att använda. Någon som vet?


Technorati : , , ,

Konsten att bli rik

February 6th, 2008 by Rolf Erikson

En av mina favoriter är Napoleon Hill. Hans bok, How to be rich, är en klassiker. Jag läste någonstans att Hästens framgång delvis beror på inspiration av Hill.

Hans tes är att man kan uppnå allt om man bara vill. En av råden är att man ska från börja tänka som man redan nått framgång, alltså positivt tänk.

Av en slump hittade jag Napoleon Hill på YouTube. Passa på och lyssna på honom. Det kanske blir en vändning i ert liv.


Technorati : , , ,

Man måste kunna säga NEJ för att bli franmgångsrik!

January 23rd, 2008 by Rolf Erikson

Nej är ett viktigt ord. Så viktigt att man måst kunna säga nej för att bli framgångsrik.Det säger åtminstone David Maister i sin nya bok.

Det ligger något i detta. I all verksamhet, även privata, gäller det att vara fokuserad. Att ha en strategi och hålla sig till den. Då måste man säga NEJ när saken faller utanför strategin annars blir det varken hackat eller malet. Visst är det svårt att säga nej till gamla kunder, men jag tror att de uppskattar uppriktigheten i att man säger att det finns andra som klarar detta mycket bättre.

Det är något att tänka på. David Maister läser ett kapitel ur sin bok. Väl värt att lyssna på..


Technorati : , , ,

Kreativ annonsering

August 16th, 2007 by Rolf Erikson

När det gäller annonser är uppfinningsrikedomen stor.

från FunPic


Technorati : , ,

Hur man kommer förbi ett nej eller ett motargument

February 15th, 2007 by Rolf Erikson

När du håller på och säljer, direkt eller via telefon, så möter du alltid antingen ett direkt nej eller något motargument. Tricket de erfarna säljarna använder sig av är att inte ge upp. Men hur bemöter man då ett motargument?

Warren Greshes har en alldeles utmärkt artikel om hur man beter sig i sådana situationer, Overcoming Objections: The Perfect Turnaround. Han säger:

I have found from my thirty plus years of sales experience that one of the best things you can say in that situation is: “You know, Mr./Ms. _______________, many of my clients said the same thing…” and then go to your turnaround. For example ………

Warren avslutar exemplen med att peka på följande:

Did you notice how I ended every turnaround: “Can we get together next Tuesday at 3?” Never forget the purpose of the call. It’s not to discuss their objection; it’s to get the appointment.


Technorati : , , , ,

Gör Din SWOT analys nu!

February 13th, 2007 by Rolf Erikson

SWOT analysen är ett bra redskap när man vill få ett grepp om företaget. Jag är själv med i några Advisory Board, som kan liknas med en extern styrelse. Inför varje nytt uppdrag genomför vi en SWOT analys. Som vanligt är det processen som är det viktigaste.

SWOT är ett sätt att beskriva företagets styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Till detta brukar man beskriva kritiska framgångsfaktorer.

Om ni inte vet hur man kommer igång finns det mycket på nätet om ni söker på SWOT. Här är en sida som har en bra vägledning hur man går tillväga, Conduct Your Own SWOT Analysis.


Technorati : , , ,