Lyssna på Warren Buffet

November 3rd, 2006 by Rolf Erikson

businesspundit fanns följande intressanta video där Warren Buffet ger studenterna i Florida goda råd. Efter en inledning pratar Warren i en timma. Mycket intressant! Lyssna på honom.

Warren Buffett MBA Talk


Technorati : , , ,