Digital Cookbook instead of laptop

February 22nd, 2007 by Rolf Erikson

If you do not wish to use your laptop in the kitchen this can be something for you:

photo_blog_cookbook.jpg

A digital cookbook that fits into the kitchen environment better than any laptop or printed cookbook. Recipes stored on the user’s computer are automatically synchronized through a wireless docking station and displayed on the face of the device.

Learn more at Cool business ideas!


Technorati : , , ,

Hur man kommer förbi ett nej eller ett motargument

February 15th, 2007 by Rolf Erikson

När du håller på och säljer, direkt eller via telefon, så möter du alltid antingen ett direkt nej eller något motargument. Tricket de erfarna säljarna använder sig av är att inte ge upp. Men hur bemöter man då ett motargument?

Warren Greshes har en alldeles utmärkt artikel om hur man beter sig i sådana situationer, Overcoming Objections: The Perfect Turnaround. Han säger:

I have found from my thirty plus years of sales experience that one of the best things you can say in that situation is: “You know, Mr./Ms. _______________, many of my clients said the same thing…” and then go to your turnaround. For example ………

Warren avslutar exemplen med att peka på följande:

Did you notice how I ended every turnaround: “Can we get together next Tuesday at 3?” Never forget the purpose of the call. It’s not to discuss their objection; it’s to get the appointment.


Technorati : , , , ,

Gör Din SWOT analys nu!

February 13th, 2007 by Rolf Erikson

SWOT analysen är ett bra redskap när man vill få ett grepp om företaget. Jag är själv med i några Advisory Board, som kan liknas med en extern styrelse. Inför varje nytt uppdrag genomför vi en SWOT analys. Som vanligt är det processen som är det viktigaste.

SWOT är ett sätt att beskriva företagets styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Till detta brukar man beskriva kritiska framgångsfaktorer.

Om ni inte vet hur man kommer igång finns det mycket på nätet om ni söker på SWOT. Här är en sida som har en bra vägledning hur man går tillväga, Conduct Your Own SWOT Analysis.


Technorati : , , ,