Mer om när allt är pyton

Jag skriv i en tidigare post, När allt är pyton, att det är bra om man kan acceptera läget som det är och att därifrån i små steg röra mot det tillstånd man vill vara i.

I dagens SvD finns en bra artikel om filosofiska praktiker. Som filosofer menar de att de dels har en insikt i de diskussioner människan alltid fört om val, frihet, ansvar och vad som är det goda livet. Dels är de tränade i att tänka och reflektera på ett öppet och fördomsfritt sätt, skriver Lennart Lundquist i Svenskan.

Tekniken som har sitt ursprung i Tyskland har utvecklats Norge. Sällskapet har en egen hemsida.

Det betonas att det är samtalet som är viktigast. De liksom en coach lyssnar och har få om inga pekpinnar. Det filosofiska samtalet tror jag är bra om man inte har klart för sig vad man vill få ut av livet.

Ett annat sätt, som är bra inför alla samtal, är att fundera över vad som gör en glad. Vad får en att med glädje stiga upp på morgonen. Det känns i magtrakten. Oftast förtränger vi känslan med tanken att det är orealistiskt. Varför då? I alla fall är det en bra utgångspunkt för ett samtal ( kanske också via email).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.