Hur bygger man en försäljningmaskin?

Allt är beroende av hur man når sina försäljningsmål. Ett sätt att nå målen är med vad Decker kallar för baklänges vattenfall. Egentligen inte så märkvärdigt. Utgående från målen funderar man vad det innebär i olika led.

Det fina i kråksången är att om man gör detta regelbundet så har man automatiserat sin försäljning och därmed kan man lättare nå målen. Jag tror att metoden är användbar även i förändringsarbete.

Så här kan ett exempel se ut enligt Decker:

Workback

Decker ger även exempel på hur ett säljsamtal kan se ut,

  • Making a sales call
  • …with a referred introduction
  • …and a relevant, benefits-oriented approach
  • …spoken with energy and smile
  • …with an introductory offer
  • …ending with asking for the sale or an in-peron presentation
  • …followed by an email outlining next steps and next meeting


Technorati : , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.