Lyssna på Warren Buffet

businesspundit fanns följande intressanta video där Warren Buffet ger studenterna i Florida goda råd. Efter en inledning pratar Warren i en timma. Mycket intressant! Lyssna på honom.

Warren Buffett MBA Talk


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.