Gör Din SWOT analys nu!

SWOT analysen är ett bra redskap när man vill få ett grepp om företaget. Jag är själv med i några Advisory Board, som kan liknas med en extern styrelse. Inför varje nytt uppdrag genomför vi en SWOT analys. Som vanligt är det processen som är det viktigaste.

SWOT är ett sätt att beskriva företagets styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Till detta brukar man beskriva kritiska framgångsfaktorer.

Om ni inte vet hur man kommer igång finns det mycket på nätet om ni söker på SWOT. Här är en sida som har en bra vägledning hur man går tillväga, Conduct Your Own SWOT Analysis.


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.