Få bättre sömn och bli rik!

Hur gör man för att bli rik? Det vimlar av råd på nätet. Ramit Sethi är en av rådgivarna. Han menar dock att man ska ha en avslappnad attityd till frågan. Ramit jämför det med att kunna sova bra. Han hittade en artikel i New York Times som redovisar en studie i hur man får en bättre sömn:

The behavioral strategies for better sleep are deceptively simple, and that’s one reason why many people don’t believe they can make a difference [emphasis mine]. One of the most effective methods is stimulus control. This means not watching television, eating or reading in bed. Don’t go to bed until you are sleepy. Get up at the same time every day, and don’t nap during the day. If you are unable to sleep, get out of bed after 15 minutes and do something relaxing, but avoid stimulating activity and thoughts.

Att få en bättre sömn och samtidigt bli rik vore väl drömmen?


Technorati : , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.