Hitta nya marknadskanaler och öka ditt sälj

Entreprenörer måste själva dra ett stort lass när det gäller att skapa behov av ens tjänster och produkter. Detta säger Randy Komisar och tillägger att behov skapas inte av Google. Du måste lägga ner stor kraft att övertyga folk om att de kommer att spara pengar genom att utnyttja dina tjänster och produkter. Se följande video om Komisars syn på försäljningskanaler, (från Educators Corner).


Technorati : , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.