Två viktiga frågor för dem som söker framgång

Det finns två avgörande frågor för att uppnå framtida förändringar.

- Hur vill du att framtiden skall se ut?

- Vad har fungerat bra?

Frågorna bryggar över dåtid och framtid och utgör stommen i lösningsorienterad coaching (solution focus). Coachingen betonar vikten av att sluta göra sådant som inte fungerar och istället bygga vidare på sådant som fungerar


Technorati : , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.