Gör det eneklt – även i ditt företagande

Simplicity kallar Yoshiko en serie bilder som jag hittade på flicr. Jag tror mycket på att man ska göra det så enkelt som möjligt I want to fly!i allt man gör. Enkelhet gör också att man bättre förstår vad som händer och därmed kan man lättare anpassa sig efter situationen.

Detta gäller också företagande. För alla företag är en långsiktig lönsamhet grunden för framgång. Frangångsfaktorer är att det finns en bra bild av hur man når kunden, att produkten/tjänsten fyller ett behov och att det finns pengar i kassan att betala räkningar med.

Det senare kan ibland komma i efterhand, vilket är förödande. Nyetablerade brukar säga att det kommer att ordna sig bara om ….

Det minsta man kan göra är att göre en likviditetsbudget och sedan jämföra utfallen mot budgeten. Gör det enkelt, börja med 6 månader. Använd exel eller motsvarande och gör 14 kolumner. I kolumn 1 skriver ni in- och utbetalningar. Kolumn 2 och 3 används till månad 1, 2 utfall och 3 budget. Kolumn 3 och 4 används för månad 2 osv. Kolumn 14 räknar ut differensen mellan utfall och budget.

Om ni trots allt inte tror att likviditeten spelar roll kan ni lyssna på följande föredrag: (från euducators corner)


Technorati : , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.